kulskruv

Kulskruvens användningsområden inom tillverkningsindustrin

Kulskruvar används i många olika applikationer inom tillverkningsindustrin. Det är till exempel vanligt att använda kulskruv i pressar, svarvar/fräsar, stansningsapplikationer och gjutpressar. I alla applikationer där det ställs höga krav på hållbarhet och exakthet är kulskruven självskriven. Kulskruvar används inom bilindustrin, i automationsapplikationer i verkstadsindustrin, i tekniska applikationer inom byggbranschen (bland annat i hissar). Kulskruvar används också i större maskiner, såsom grävskopor, dumpers och gruvmaskiner.

Pressar

För tyngre pressar (från 10-12 tons presskraft och uppåt) används normalt hydrauliska presskrafter. För mindre kraftfulla pressar använder man i stället med fördel kulskruvsteknik. En kulskruv ger en betydligt större precision i presskraften och samtidigt en större exakthet i själva pressrörelsen upp och ner. Med kulskruvar får man en längre hållbarhet och livslängd, minskar på det nödvändiga underhållet och gör dessutom en insats för miljön.

Stansning

Applikationer för stansning av plåt, plast eller andra material måste vara mycket exakta. En kulskruv ger en oöverträffad precision i rörelsen upp och ner mot materialet. Samtidigt kan stansningsapplikationen göras betydligt mindre i storlek än om man skulle använda exempelvis hydraulikteknik.

Svarvar och fräsar

En kulskruv är optimal för användning i höghastighetsapplikationer. Det beror på den exakta stigningen, att det inte finns något som helst glapp mellan mutter och gänga och att den låga friktionen motverkar större värmealstring. För optimal prestanda kan man med fördel använda sig av kulskruvar med inbyggd kylning.

Automationsapplikationer

Fler och fler moment i tillverkningsindustrin är helt automatiserade. Kulskruvens form och funktion, med dess utmärkta hållbarhet, gör att den är optimal i alla moment med linjära rörelser (till exempel i höjdled). Utan kulskruven skulle det vara svårt att konstruera automatiserade processer för så skilda verksamheter som tillverkning av bilar, förpackning av livsmedel och stålframställning. Den låga friktionen gör att man kan dimensionera ner motorkraften och därigenom utforma applikationer av mindre storlek som dessutom bullrar mindre.