Att plugga online på distans

Det är ett uttalat politiskt mål i Sverige att alla som vill delta i högre studier ska kunna göra det, oavsett var man bor och vilka ekonomiska medel man har. Studier på högskola och universitet är öppna för alla. Som en del i denna tanke har staten genom högskolor och universitet som KTH skapat goda förutsättningar att plugga online på distans.

Distansstudier erbjuds av alla högskolor och universitet. Vissa aktörer satsar dock mer på distansstudier än andra. Framför allt är det de mindre högskolorna som fokuserar mycket på distansutbildningar. För det mesta är det enskilda kurser det handlar om, men även vissa utbildningsprogram kan läsas helt eller delvis på distans. Ofta inleds en kurs eller ett utbildningsprogram med en eller ett par fysiska träffar, men sedan sker det mesta av undervisningen via dator.

Det finns ett antal smarta hjälpmedel för att underlätta distansstudier. Direktsända föreläsningar, inspelade föreläsningar, videokonferenser och liknande används ofta. För varje kurs och utbildningsprogram finns i regel också diskussionsforum och chattar där studenterna kan komma i kontakt med både lärare och andra studenter. På internet finns en hel del webbsidor som kan användas som hjälpmedel, t ex Grundämnen.com är en bra resurs för grundämnen och periodiska systemet.

Fördelar med att plugga online

Det finns många fördelar med att plugga online på distans. Den mest tydliga fördelen är kanske att man kan plugga vid vilken högskola som helst i hela landet, utan att man faktiskt behöver vara på plats rent fysiskt. Man kan utan problem bo i Kiruna och delta i en kurs i Malmö. Av denna anledning blir det totala kurs- och utbildningsutbudet också i princip obegränsat.

En annan fördel med att plugga på distans är att man ofta kan välja själv när man vill sätta sig ner och studera. Med inspelade föreläsningar behöver man inte ställa klockan för att sätta sig vid datorn vid en viss tidpunkt.

Nackdelar med distansstudier

Den stora nackdelen med att plugga online på distans är att de fysiska träffarna sker sällan, om det är någon fysisk träff över huvud taget. Man lär inte känna de andra kursdeltagarna och man blir i regel ganska anonym för lärarna. Det kan helt enkelt upplevas som lite ensamt att plugga på distans.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *