grekland

Vad ska hända med ekonomin?

Dagligen får vi höra på nyheterna om finanskriser och skuldberg ute i Europa, först var det Grekland som synliggjorde ”sprickan” och därefter kom även länder som Italien, Spanien och Portugal in i diskussionen. Det är oklart om Grekland kommer lämna EU-samarbetet. Spanien med en tidigare blomstrande fastighetsmarknad som gick på högvarv har nu starkt försämrats och det råder en stor massarbetslöshet. Det sägs att runt 50% av alla yngre i Spanien är utan jobb och många tvingas flytta hem till sina föräldrar igen för att bli försörjda. Bankerna har stora utmaningar framför sig, både ECB och spanska banker, att hålla ekonomin i schack. Men det är svårt. Samtidigt för man diskussioner mellan EU och de värst drabbade länderna om hur räddningspaket ska sjösättas och vilka åttaganden som länderna ska ta på sig för att klara sig ur situationen.

I Sverige är läget inte direkt dåligt, men visst påverkas våran ekonomi av läget i våra medlemsländer både för att vi ingår i den europeiska unionen men även för att vår export blir lidande av minskade orderingångar. Även valutakursen euro har varit i en negativ trend och svajjat vilket stärker kronan men även minskar intäkterna vid export. Dessutom fick vi nyligen höra från KI att det ekonomiska läget och konjunkturen i Sverige var sämre än befarat.

Tids nog kommer läget stabilisera sig och de europeiska ekonomierna kommer åter tillbaka. Men det är ett verkligt stålbad som många av länderna kommer få gå igenom.